Donate

Kurs Instruktorów Bushcraftu i Survivalu

QUINOX » Kurs Instruktorów Bushcraftu i Survivalu

 

Program szkoleń instruktorskich w Szkole Bushcraftu QUINOX.

KURS INSTRUKTORÓW BUSHCRAFTU i SURVIVALU

To jedyne w naszym kraju regularne szkolenia dla instruktorów bushcraftu. 

 

Program szkoleń obejmuje możliwie szeroki wachlarz dziedzin, które są istotne dla bushcraftu i survivalu. W ogólnym zarysie dotykają one takich zagadnień jak: podstawowe techniki i psychologia przetrwania; wielka trójka survivalu: schronienie, ogień, woda; botanika użytkowa, roślinoznawstwo; rękodzielnictwo; elementy medycyny ludowej, elementy etnografii; podstawy technik linowych; terenoznawstwo, speleologia; podstawy meteorologii i astronomii; obozownictwo, zagadnienia metodyczne, praca z grupą itd. W pracy istruktora nie chodzi jednak o popis wiedzy i umiejętności, datego na kursie itotną część stanowią zagadnienia dot. prawa, a przede wszystkim metodyki instruktorskiej, pracy z grupą, pracy z dziećmi i młodzieżą, podstaw psychologii. Instruktor bowiem, to nie tylko człowiek z wiedzą, ale przede wszystkim skuteczny nauczyciel, przewonik, trener, a niejednokrotnie też mentor i doradca.

Dlatego zaznaczam, że ten cykl szkoleń to nie szkoła bushcraftu, lecz szkolenie instruktorskie - skierowane dla ludzi, którzy mają już jakiekolwiek doświadczenie w bushcrafcie i/lub survivalu zielonym (poziom tego doświadczenia gra rolę drugorzędną). Jasnym jest, że powyższa tematyka jest zbyt obszerna by kurs taki ukończyć w ciągu weekendowego albo nawet 5-dniowego szkolenia. Ponadto bushcraft jest silnie osadzony w środowisku przyrodniczym, a więc niezwykle zależny od pór roku.

To wszystko sprawia, że zdobycie tytułu instruktora bushcraftu w Szkole Bushcraftu QUINOX nie jest łatwe - trzeba się do tego przyłożyć. Aby uzyskać tytuł instruktorski należy wziąć udział w trzech sesjach szkoleniowych w dwóch różnych porach roku, wykonać zlecone zadania doskonalące pomiędzy sesjami, a ponadto odbyć staż instruktorski na kolejnej sesji lub imprezie prowadzonej przez QUINOX. Czyli łącznie trzeba odbyć trzy sesje szkoleniowe + staż. Kładziemy ogromny nacisk na metodykę instruktorską i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć, dlatego wymagamy odbycie stażu w naszej szkole, polegające na współprowadzeniu zajęć podczas ostatniej sesji kursowej lub innym szkoleniu. Zatem przy dobrym układzie całe szkolenie trwa ok. roku. Instruktorzy innych dyscyplin rekreacji lub sportu oraz instruktorzy skautowi i harcerscy, mogą skrócić szkolenie do dwóch sesji + staż (decyzja zależy od kierownika kursu).

Nabór na szkolenia trwa na bieżąco, ponieważ sesje szkoleniowe odbywają się non stop 4-5 razy w roku: wiosną, latem, jesienią i zimą. Możesz przyłączyć się kiedy chcesz, a właściwie kiedy masz czas. Daje to również możliwość ukończenia kursu w dowolnym okresie - ponieważ wszyscy sobie cenimy nasz czas, szczególnie czas wolny. Nie musisz brać urlopu, by brać udział w wielodniowych szkoleniach! 

Szczegółowy program i treści zostaną przesłane zainteresowanym drogą mailową. Zapisy na bieżąco!

 

Terminy sesji szkoleniowych na rok 2017:

Sesja zimowa: 6-8 stycznia 2017 - zakończone

Sesja wiosenna:  15-18 czerwca - zakończone

Sesja letnia: 12-15 sierpnia - nabór otwarty (liczba miejc ograniczona)

Sesja jesienna:   28-31 października  - nabór otwarty

Sesja zimowa 2018: termin jeszcze nie ustalony

Tryb indywidualny: nabór na bieżąco w miarę możliwości (zapytaj)

 

Szkolenie prowadzone jest wg autorskiego programu oraz zgodnie z wytycznymi szkoleń Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Kierownikiem kursów jest Sergiusz Borecki, kadrę stanowią absolwenci poprzednich edycji, w tym członkowie SPSS.  Ukończenie szkolenia skutkuje otrzymaniem tytułu Instruktora Bushcraftu i Survivalu w Szkole Bushcraftu QUINOX (istnieje możliwość uzyskania tytułu Instruktora Turystyki Kwalifikowanej specjalność bushcraft i survival).

Koszt: 800 zł za całość (płatne jednorazowo), lub w równych ratach 200 zł przed każdą sesją (w trybie indywidualnym, możliwość negocjacji kosztów).

Zapisy na bieżąco - zapytaj o możliwość!